GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG

1,440,000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

 

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data  Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 Gb/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
120.000đ

30 ngày sử dụng (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data truy câp Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
100.000đ

Ưu đãi:
– Miễn phí 30GB (1 GB/ngày)+ Miễn phí data Tik Tok, Youtube, Facebook

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 30 Gb

Giá: 100,000đ

Chi tiết
150.000đ

Ưu đãi:
– Miễn phí 45GB (1,5GB/ngày)+ Miễn phí gọi nội mạng+ Miễn phí 50 phút gọi ngoai mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 45 Gb

Giá: 150,000đ

Chi tiết
120.000đ

Ưu đãi:
– 45GB/30ngày (1,5GB/ngày) + Miễn phí goi nội mang dưới 10 phút+ 50 phút ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
90,000đ

Ưu đãi:
– 30GB ( 1GB/ngày)+ Miễn phí cuộc gọi nôi mạng dưới 10 phút+ Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 30 Gb

Giá: 90,000đ

Chi tiết
160.000đ

Ưu đãi

– 120GB/30ngày (4GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 10 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

Ưu đãi

– 180GB/30ngày (6GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 10 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
200.000đ

Ưu đãi:

– 180GB/30ngày (8GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 20 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
90.000đ

Ưu đãi:

– 45GB/30ngày (1.5GB/ngày)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
120.000đ

Ưu đãi:

– 60GB/30ngày (2GB/ngày)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.080.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
600.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
100p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao KHTRE)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
900.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
5GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
150p gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
210.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
500MB/ngày
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
450.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
3GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
1GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt tại TPHCM từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 3GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 1GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
450.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 1/9/20222)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
Truy cập không giới hạn lưu lượng, luôn luôn tốc độ cao

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao KHTRE)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
5GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
150p gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
420.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 2 chu kỳ
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
500MB/ngày
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.200.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
100p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
900.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
3GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
1GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

GÓI CƯỚC 3, 6, 12 THÁNG

1,440,000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

 

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data  Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 Gb/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + 30GB (1 GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.080.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

Áp dụng cho thuê bao theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, chọn Menu “Đăng nhập My Viettel” để kiểm tra ưu đãi hoặc đăng ký gói cước khác
90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
5GB data tốc độ cao
Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 15p gọi ngoại mạng, 250 SMS nội mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
600.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
100p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao KHTRE)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
900.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
5GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
150p gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
210.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
500MB/ngày
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
450.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
3GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
1GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt tại TPHCM từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 3GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 1GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
450.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 1/9/20222)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
Truy cập không giới hạn lưu lượng, luôn luôn tốc độ cao

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
270.000đ

90 ngày sử dụng (3 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao KHTRE)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
5GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
150p gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
420.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 2 chu kỳ
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
500MB/ngày
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.200.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
100p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
900.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
3GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
1GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
360.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 3GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt tại từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 1GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.800.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 60 ngày (2 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 1/9/20222)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
Truy cập không giới hạn lưu lượng, luôn luôn tốc độ cao

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
540.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao KHTRE)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
3.600.000

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
5GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
150p gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360 basic

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
840.000 đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 4 chu kỳ
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
500MB/ngày
Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
2.400.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
100p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.800.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
3GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360 + 25GB lưu trữc trên Lifebox

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.440.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.080.000đ

<p>360 ngày sử dụng (12 chu kỳ)<br>
(áp dụng theo danh sách, nếu đăng ký không thành công, QK vui lòng ĐĂNG NHẬP MY VIETTEL trên đầu trang để kiểm tra ưu đãi)<br>
Ưu đãi mỗi chu kỳ:<br>
1GB/ngày<br>
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000p)<br>
20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
720.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 60 ngày (2 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
2GB/ Ngày ( Hết dung lượng dừng truy cập)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.440.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 60 ngày (2 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 3GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.080.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 60 ngày (2 chu kỳ)
(áp dụng thuê bao kích hoạt từ 12/2020)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày (3GB sử dụng tại TPHCM, 1GB toàn quốc)
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
900.000đ

180 ngày sử dụng (6 chu kỳ) tặng thêm 30 ngày (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
6GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
100p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
1.440.000đ

360 ngày sử dụng (12 chu kỳ) tặng thêm 60 ngày (2 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ:
4GB/ngày
Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
50p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

GÓI NGHE GỌI, MẠNG XÃ HỘI

120.000đ

30 ngày sử dụng (1 chu kỳ)
Ưu đãi mỗi chu kỳ
Miễn phí data truy câp Zalo, Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/cuộc+30 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
100.000đ

Ưu đãi:
– Miễn phí 30GB (1 GB/ngày)+ Miễn phí data Tik Tok, Youtube, Facebook

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 30 Gb

Giá: 100,000đ

Chi tiết
150.000đ

Ưu đãi:
– Miễn phí 45GB (1,5GB/ngày)+ Miễn phí gọi nội mạng+ Miễn phí 50 phút gọi ngoai mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 45 Gb

Giá: 150,000đ

Chi tiết
120.000đ

Ưu đãi:
– 45GB/30ngày (1,5GB/ngày) + Miễn phí goi nội mang dưới 10 phút+ 50 phút ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
90,000đ

Ưu đãi:
– 30GB ( 1GB/ngày)+ Miễn phí cuộc gọi nôi mạng dưới 10 phút+ Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết

Data: 30 Gb

Giá: 90,000đ

Chi tiết
160.000đ

Ưu đãi

– 120GB/30ngày (4GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 10 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
180.000đ

Ưu đãi

– 180GB/30ngày (6GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 10 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
200.000đ

Ưu đãi:

– 180GB/30ngày (8GB/ngày) + Miễn phí cuộc goi nôi mạng dưới 20 phút + 100 phút gọi ngoại mang

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
90.000đ

Ưu đãi:

– 45GB/30ngày (1.5GB/ngày)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết
120.000đ

Ưu đãi:

– 60GB/30ngày (2GB/ngày)

ĐĂNG KÝ SMS
Chi tiết