12F90

  • Đăng ký: 1,686,583
  • Giá cước: 1.080.000 đ 
  • Thời hạn: 360 ngày
  • Hết lưu lượng: Tự động ngắt kết nối, dừng truy cập
  • Cú pháp đăng ký : 12F90 KH gửi 9123