3V120C

Gói cước khác

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 3GB

Giá: 90.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 100 phút

Ngoại mạng: 100 phút

SMS: 30 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 50.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 100 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 75.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 150 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 100.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 200 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 2,5GB tốc độ cao

Giá: 30.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Vượt gói: Giá 9,76đ/50KB.

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 7GB tốc độ cao

Giá: 70.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 7Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 10G tốc độ cao

Giá: 90.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 10Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 12GB tốc độ cao

Giá: 120.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 12Gb tốc độ thường)

Chi tiết