D70

  • Đăng ký: 1,686,845
  • Giá cước: 70.000 đ 
  • Lưu lượng: 7Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Hết 7Gb data 4g tốc độ cao truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ 30 ngày của gói cước
  • Cú pháp đăng ký : D70 KH gửi 9123