D900

  • Đăng ký: 1,686,999
  • Giá cước: 900.000 đ 
  • Lưu lượng: 84Gb sử dụng liên tục trong 1 năm
  • Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
  • Cú pháp đăng ký : D900 KH  gửi 9123