F140

  • Đăng ký: 1,686,901
  • Giá cước: 140.000 đ 
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cập gói Mi chính
  • Cú pháp đăng ký : F140 KH gửi 9123