3F90

  • Đăng ký: 1,686,690
  • Giá cước: 270.000 đ 
  • Thời hạn: 90 ngày
  • Hết lưu lượng: Tự động ngắt kết nối, dừng truy cập
  • Cú pháp đăng ký : 3F90 KH gửi 9123