D120

  • Đăng ký: 1,686,660
  • Giá cước: 120.000 đ 
  • Lưu lượng: 12Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Hết 12Gb data truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ gói
  • Cú pháp đăng ký : D120 KH gửi 9123