D200

  • Đăng ký: 1,686,694
  • Giá cước: 200.000 đ 
  • Lưu lượng: 20Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Hết 20Gb data tốc độ cao truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ của gói
  • Cú pháp đăng ký : D200 KH gửi 9123