D500

  • Đăng ký: 1,687,041
  • Giá cước: 500.000 đ 
  • Lưu lượng: 48Gb/ 360 ngày
  • Hết lưu lượng: Hết 4Gb data tốc độ cao/ 30 ngày truy cấp tốc độ thường chờ sang chu kỳ tiếp theo sử dụng tốc độ cao.
  • Cú pháp đăng ký : D500 KH gửi 9123