D500U

  • Đăng ký: 1,686,705
  • Giá cước: 500.000 đ 
  • Lưu lượng: 48Gb/ 6 tháng (8Gb data/ 30 ngày)
  • Hết lưu lượng: Hết 8Gb/ 30 ngày truy cấp tốc độ thường
  • Hết 8Gb data /30 ngày có thể ứng trước lưu lượng tốc độ cao để sử dụng.
  • Đối tượng áp dụng: Thuê bao dcom 4g trả trước của Viettel
  • Cú pháp: D500U KH gửi 9123