D90

  • Đăng ký: 1,686,752
  • Giá cước: 90.000 đ 
  • Lưu lượng: 10Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
  • Cú pháp đăng ký : D90 KH gửi 9123