F120

  • Đăng ký: 1,687,443
  • Giá cước: 120.000 đ 
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Dừng truy cập internet
  • Cú pháp đăng ký : F120 KH gửi 9123