MIMAX125

  • Đăng ký: 1,689,396
  • Giá cước: 125.000 đ 
  • Sim Hssv: 105.000đ
  • Lưu lượng: 8Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
  • Cú pháp đăng ký : Mimax125 KH gửi 9123