MIMAX200

  • Đăng ký: 1,688,597
  • Giá cước: 200.000 đ 
  • Sim Hssv: 180.000đ
  • Lưu lượng: 15Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cập tốc độ thường
  • Từ ngày 5/8 – 8/11/2021, tặng thêm 50% lưu lượng data cho thuê bao Viettel sử dụng dịch vụ data trên toàn quốc. Ưu đãi từ 15Gb/30 ngày lên thành 22.5Gb/30 ngày
  • Cú pháp đăng ký : Mimax200 KH gửi 9123