MIMAX70

  • Đăng ký: 1,703,981
  • Giá cước: 70.000 đ 
  • Sim Hssv: 50.000đ
  • Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
  • Cú pháp đăng ký : Mimax70 KH gửi 9123