MIMAX90

  • Đăng ký: 1,696,844
  • Giá cước: 90.000 đ 
  • Sim Hssv: 70.000đ
  • Lưu lượng: 5Gb data 4g tốc độ cao / 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường
  • Cú pháp đăng ký: Mimax90 868862467 gửi 9123