UMAX300

  • Đăng ký: 1,690,645
  • Giá cước: 300.000 đ ( Sim Hssv 280.000đ)
  • Lưu lượng: 30Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Tiếp tục truy cập miễn phí Facebook, Youtube, online chat Zalo không giới hạn data sử dụng.
  • Cú pháp đăng ký : Umax300 868862467 gửi 9123