V700

  • Đăng ký: 1,686,668
  • Giá cước: 700.000 đ 
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Miễn phí : 700 phút gọi liên mạng Viettel
  • Data: Miễn phí 8Gb data 4g tốc độ cao nhất mạng Viettel
  • Hết lưu lượng: Dừng truy cập
  • Cú pháp: V700 KH Gửi 9123